Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Trilobitter


Af Linda Havgård og Peter T. Mortensen

Trilobitter er en meget fossilrig gruppe og de levede i hele Palæozoikum fra Tidlig Kambrium for 542 mio. år siden til slutningen af Perm for 250 mio. år siden. De havde deres storhedstid i sidste halvdel af Kambrium og i første halvdel af Ordovicium, hvor de var meget hyppige. Der har været over 1500 slægter og 10.000 arter og de hører til arthropoderne (leddyrene), hvor også krebsdyr og insekter hører til.

Navnet har de fået på grund af deres kropsform med de tre led - hoved, krop og hale og de ligner vore dages bænkebider, men er nærmest beslæget med dolkhalerne. De er gode ledefossiler, hvilket vil sige, de levede i en forholdsvis kort tidsperiode og på grund af deres hyppighed og udbredelse er de velegnet til geologisk aldersbestemmelse og korrelation. .

De fleste arter var mellem 5 cm og op til 70 cm store og var for de flestes vedkommende slamædere, og de har levet tæt på havbunden. Trilobitten har som andre leddyr haft et stift kropsskjold, og den har været nød til at skifte hamp ofte - helt op til 30 gange i sin levetid. Derfor finder man mange brudstykker af trilobitter, men sjældent hele eksemplarer. Deres værste fjende har antagelig været ortoceratit-blæksprutten. .

TD-2052
Billedet viser en Ordovicisk trilobit (Asaphus sp.) fra Tarup Davinde Grusgrave. Den er udstillet på Davinde Stenmuseum. Se mange andre trilobitter på Davinde Stenmuseum.

Trilobitterne var talrige i hele det Sydskandinaviske område, og isen har sørget for transporten af de fossilrige slam- og kalksten til det fynske område, til glæde for os fossilsamlere. Bedeste lokaliteter på Fyn er nok Langeland og Fyns Hoved.
TD-1973a
Billedet til højre viser mørkegrå kalksten fra Kambrium med mange små trilobitter, Agnostus pisiformes.
For at se eksempler på trilobitter i hovedsagelig antrakonitkalksten fra Kambrium og ortoceratitkalksten fra Ordovisium, fundet i Tarup-Davinde grusgrave, så klik på "sedimentære og fossilførende blokke" Rul med musen ned til Antakronitkalksten og Orthoceratitkalksten.

Se andre eksempler på trilobitter fra Kambrium, Ordovicium og Silur fundet i Tarup-Davinde grusgrave, så klik på "sedimentære og fossilførende blokke" Her kan søges på trilobittens navn f.eks. Asafus eller Agnostus pisiformes.

Den Danske Mineral og Fossil Database © 2015