Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Fossilt træ
Af Linda Havgård og Peter T. Mortensen
Fotos © Peter T. Mortensen

TD-2979b Der er noget magisk ved et stykke fossilt træ. Det kan sammenlignes med, at finde et stort ogflot stykke rav ved Vesterhavet. Begge fund har noget med træer at gøre, de er ligefascinerende og kan være utroligt smukke. Til slibning er de også meget velegnede og skattede.
Klik på billedet til højre og se hele registranten, TD-2279.

Fossilt træ dannes ved udfældninger af mineraler i træets vedstruktur efter træets død. Træetskal begraves hurtigt i sedimentet, for at lukke luftens ilt ude og forhindre forrådnelse. Derefter vilgennemsivende vand med opløste mineraler langsomt erstatte træets organiske dele.

Man bruger også udtrykket forstenet- eller forkislet træ, og de mest almindelige fossiletræstykker vi kan finde i Danmark, er helt sikkert de forkislede stykker. Det skyldes, at det sediment træerne blev indlejret i var sand, som næsten udelukkende består af kisel. Også andre mineraler kan indgå i forsteningsprocessen. For eksempel er det fossile træ fra moleret mange gange imprægneret med calsit. I andre tilfælde bliver træet bevaret som "forkullet træ" - blandt andet som brun- eller stenkul, som findes flere steder i Skandinavien.

Fossilt træ er eftertragtet, selv om det er forholdsvis almindeligt, hvis man leder de rigtigesteder. Hvis man er heldig, kan man finde rester af alle dele fra træet: Stamme, rødder, grene, blade, blomster, frugter og pollen. Her vil vi koncentrere os om træets ved, i langt de fleste tilfælde stammen, men i enkelte tilfælde også rødder og grene.

Hvor kan man finde fossilt træ? I udlandet findes hele forstenede skove, og i nogle tilfælde erde forstenet med sjældne og smukke mineraler som Agat og Opal. Men lad os holde os til Danmark; her er også muligheder for gode og spændende fund. I Voervadsbro Sandgrav ved Silkeborg, er der næsten garanti for fund af små og store lyse forkislede træstykker fra Tidlig Miocæn for ca. 22 millioner år siden. I den høje profilvæg ses et tykt brunkulslag, hvor man ved lejlighed ser brudstykker af træstammer stående med rødderne i brunkulslaget, mørkfarvet, velbevaret men ikke forstenet, og med den lyse forkislede stamme i sandlaget over brunkulslaget. Husk at kontakte grusgravejeren før besøg.
TD-647b TD-1788b
Molerområdet omkring Fur og Mors rummer rige muligheder - også for fund af fossile træstykker i det ca. 55 millioner år gamle moler fra tidsperioden Tidlig Eocæn. I 1998 blev der på Mors fundet Danmarks største fossile træstamme på i alt 8,5 meter. Den er udstillet på Molermuseet på Nordmors, hvor Henrik Madsen er både leder og "superfossilfinder".
Klik på billederne for at se registranterne, TD-647 og TD-1788.

Overalt i Danmark, og ikke mindst på Fyn, er der gode muligheder for at finde fossile træstykker,som er transporteret hertil af isen. Mange af stykkerne er indeholdt i molerets cementsten, som nok er bragt hertil af en nordlig is fra forrige istid. De fleste stykker mener vi dog har hjemsted i Skåne. Leif Carserud skriver i Geologiske Sevärdheter i Skåne 1992, om en lokalitet i Raslången,35 km NNØ for Kristianstad, hvor det er almindelig at finde fossilt træ, som sandsynligvis også er fra Eocæn-perioden. I flere af de istransporterede blokke på Davinde Stenmuseum fra Sen Jura og Tidlig Kridt - de såkaldte wealdenblokke - findes der ret velbevarede brudstykker af forkislet træ; blandt andet i en over 1 tons tung sandsten, placeret udenfor Stenmuseet.

Det spændende er, hvad det er for træer, vi finder fossilt? Træernes oprindelse går helt tilbage til havets alger, senere kom karsporeplanterne, som var ophav til de første rigtige skove i Karbon for ca. 380 mio. år siden. - De bestod hovedsagelig af op til 8 m høje træbregner og padderokker.Senere i Trias for ca. 250 mio. år siden opstod nåletræer, tempeltræer (Ginkgo), koglepalme og andre nøgenfrøede træer. Senere i kridttiden kom de dækfrøede blomstrende planter og træer til,og de er i dag den helt dominerende gruppe med tusindvis af arter. Vi ved at klimaet hos os i Eocæn var et varmt og ret fugtigt subtropisk klima. Man ved også, at mange af de fundne fossile træstykker fra Eocæn og Miocæn er fra Sequia eller (Rødtræ-slægten), som er i nært familie med det nulevende kæmpetræ, Sequoia sempervirens, som kan bliver over 100 meter høj. Dets Videnskabelige klassifikation er: Rige: Plantae (planter),Klasse: Pinopsida (Nåletræ-klassen) Orden: Pinales (Gran-ordenen). Familie: Cupressacae (Cypres-familien). Slægt: Sequoia (Rødtræ-slægten). Art: S. sempervirens. Udover rødtræ og sumpcypres er der ved pollenanalyser påvist, at valnød har været meget almindelig i molerområdet. - Der er i alt påvist 108 plantearter ved pollen og 42 ved sporer i moleret fra området. Der er en enkelt gang fundet rav i forbindelse med fossilt træ i cementsten.
TD-2337b
Desværre er det svært for menigmand at bestemme de enkelte fossile træstykker til slægter og arter! Ikke mange fagfolk ved ret meget om emnet - en undtagelse er dog konservator Søren Bo Andersen, Århus Universitet, som også har en hjemmeside, dog hovedsageligt om søpindsvin.Sydsjællands Amatørgeologiske Forening S.A.F., med formand Hans Henrik Meyer i spidsen, har en hjemmeside med en interessegruppe kaldet "Trægruppen", som informerer godt om emnet.

For at se eksempler på Fossilt træ, hovedsagelig fundet i Tarup-Davinde grusgrave så klik på "sedimentære og fossilførende blokke" registreret som mineraler og bjergarter. Rul med musen ned til "Forkislet træ", hvor der findes billeder og beskrivelser af ca.35 stykker fossilt træ.

Besøg også Davinde stenmuseum, hvor der er udstillet over 40 stykker fossilt træ. De fleste stykker hører nok til slægten Sequoia, andre stykker kunne være fra henholdsvis en padderokketræ og et egetræ.. Mogens Kås Hansen fra Fynske Fossilsamlere har fået erklæret et fund fra Æbelø for Danekræ. Det er del af en stamme fra en koglepalme, som ikke før er fundet fossilt herhjemme, og antageligt fra Jura-Kridt perioden.

Klik på billedet til højre af slebet cementsten med fossile træstykker, calcit og fiskerester.
Se også Danekræ nr. 368 med fossilt træ af en koglepalme. Fundet på Æbelø af Mogens Kås Hansen.

Den Danske Mineral og Fossil Database © 2015