Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Danekræordningen 25 år, set med fynske øjne
Af Peter T. Mortensen

Danekræordningen "fejrer" i år (2015) 25 års jubilæum. I 1989 vedtog Folketinget en revision af Museumsloven. Fra 1. januar 1990 blev de særligt værdifulde naturskabte, geologiske fund beskyttet på lige fod med danefæ - de særligt værdifulde, menneskeskabte fund.

Danefæ er et gammelt dansk ord for herreløst gods, og det nævnes første gang i Christian den Femtes Danske Lov fra 1683. Men allerede Valdemar Sejrs Jyske Lov fra 1241 siger, at herreløst gods tilhører Kongen. Så det var vel på tide at også de naturskabte geologiske fund fik deres lov? Loven siger, at en geologisk genstand eller en botanisk eller zoologisk genstand af fossil eller subfossil karakter eller en meteorit, der er fundet i Danmark er danekræ, såfremt genstanden er af enestående videnskabelig eller udstillingsmæssig karakter. Og at danekræ tilhører staten.

Jeg synes der er grund til at kippe med Dannebrog i anledning af de 25 år loven har eksisteret. Den har været meget værdifuld ikke mindst for os fossilsamlere. Blot ærgerligt, at Statens Naturhistoriske museum ikke har skønnet at de 25 år skulle markeres på Geologisk Museum, København - med en særudstilling af de bedste danekræfund. Da tiåret blev fejret på Geologisk Museum i 2000 var det en stor publikum succes. Det samme har det været når egnsmuseer har haft udstillinger af lokale danekræfund. - Blandt andet havde konservator på Geologisk Museum, Sten Lennart Jakobsen, en udstilling af de bedste danekræfund på Fyn på Tarup-Davinde dagen i 2014, med omtale i skærven nr. 5, november 2014. - Interessen har alle steder været stor. På Naturama i Svendborg er netop udstillet tre fynske danekræfund, 2 blokke med søpindsvin fra grusgrav i Gundstrup og en flintblok med boremuslinger fundet på Fyns Hoved.
Formanden for Fynske Fossilsamlere Mogens K. Hansen har medvirket med geologiske plancher til de tre fund. Her billede af antagelig skrivekridtsflint med Teredo boremuslinger (pæleorm). Klik på danekræ DK 752.

Bogen "DANEKRÆ - Danmarks bedste fossiler" udkom i 2008. Her er omtalt 250 af de bedste danekræfund. Det er et pragtværk, hvor Danmarks geologi er forklaret, og de bedste lokaliteter i Danmark er omtalt. Bogen er ved at være udsolgt, men vi håber, der kommer et nyt oplag, eller endnu bedre en opfølgning, hvor 500 af de bedste fund kunne beskrives og fotograferes.

Danekræordningen gavner også videnskaben, for selv om man skønner, at der findes omkring 10 millioner arter af organismer på jorden i dag, er kun omkring 10% beskrevet videnskabeligt. Og nok langt under 1% af alle fortidens arter er bevaret som fossiler. Enhver ny art er derfor vigtig, fordi den udvider vort kendskab til livets historie. Mange danekræ-fossiler er indgået i forskningsprojekter sammen med andet materiale fra danske og udenlandske samlinger.
Det første fund af en hel ny art benævnes "holotype", og det vil altid bliver erklæret for danekræ. Og udover æren vil finderen oppebære en dusør, som almindeligvis ligger mellem 1500 kr. og 5000 kr. Det højeste beløb som indtil nu er udbetalt er 190.000 kr. - Dusøren blev udbetalt til en dygtig tysk samler for hans fund af en meteorit på Lolland. Her et billede af stort skildpaddefragment fundet i Alex Andersens grusgrav i Gundstrup. Takket være dygtig præparationsarbejde af Mette Hofstedt blev stykket erklæret for danekræ oktober 2015. klik på DK 779. Fra samme grusgrav i Gundstrup stammer også blok med langhalse eller cirripedia - klik på DK DK 604.og læs valuarudtaleserne.

I de 25 år er ca. 700 fund blevet erklæret danekræ, og de er fundet af ca. 150 forskellige samlere. - Til sammenligning blev der alene i 2014 erklæret over 7000 arkæologiske fund for danefæ!
De fleste fund som erklæres for danekræ kommer fra insekter, fisk, fugle, krebsdyr og snegle.En stor del af alle fund kommer fra molerområdet på Fur og Mors. Andre fundrige områder er Stevns Klint, Trelde Næs, Salling og også Fyn er godt repræsenteret med mange fund fra specielt grusgrave i Gundstrup og Tarup-Davinde. Men manden med ubetinget flest fund er lederen af Molermuseet på Mors, Henrik Madsen, som er "kongen" af danekræ. - Han er også finder af sandsynligvis Danmarks indtil nu mest værdifulde fossil - nemlig "Luffe", en usædvanlig velbevaret skildpadde fundet i en molergrav på Mors. Se luffe og læs valuarudtalesen ved at klikke på DK DK 567.

"Dronningen" er Mette Hofstedt, medlem af Den fynske Stenklub. Hun tegner sig for 33 fund, som er samlet på mange forskellige lokaliteter i Danmark, og tre af fundene er fra Fyn. Langt de fleste danekræ er fundet af amatørgeologer, som er tilsluttet en amatørgeologisk forening. - Her på Fyn, Den fynske Stenklub og Fynske Fossilsamlere. Kun en mindre del er såkaldte lejlighedsfund, tilvejebragt under familiers tilfældige strandture.

På Fyn (september 2015) er foreløbig 34 fund erklæret for danekræ. De er fundet af 13 forskellige samlere. 16 fund er fra Gundstrup på Nordfyn, 5 er fra Tarup-Davinde grusgrave og 5 er fra Æbelø. - Røjle, Lindø Havn (fra Kattegat), Knolden, Thurø, Kværndrup, Fåborg, Assens og Fyns Hoved tegner sig for hvert et fund. Takket være Tarup-Davinde grusgravene og ikke mindst de såkaldte "Gundstrupblokke" står Mogens S. Nielsen og Peter T. Mortensen for de fleste fund på Fyn.
Ingemann Schnetler og Mogens S. Nielsen er ved at færdiggøre en bog om molluskerne (snegle, muslinger, nautiler og søtænder) i Kertemindemerglen fra Gundstrup. Der er fundet omkring 115 arter af mollusker fra grusgraven, og heraf er ca. 20 helt nye arter, som sandsynligvis vil blive erklæret for danekræ. Derudover har Mette Hofstedt dygtigt præpareret på flere af Mogens og Peters fund fra Gundstrup - bl.a. en skildpadde, en krabbe og en hummer. De tre fund vil også blive indstillet til danekræ.

mosasaurhvirvel De bedste fund på Fyn kunne være: Ryghvirvel af Plesiosaur (Svaneøgle), se og klik på DK 272.
Fra Tarup-Davinde grusgrave kan nævnes 33 cm lang mellemfodsben af Steppebison, se DK 165.
Også et fuglehoved i cementsten er et ret usædvanligt fund på Fyn, klik på DK 490 og læs valuarudtalelser. Fuglehovedet undersøges p.t. af en fransk fugleekspert - Estelle Burton.

Et knoglefragment af en slægtning til den blå fisk fundet på Æbelø, er Niels Bonde i færd med at beskrive sammen med en schweisisk fiskeekspert - Lionel Cavin. Klik på DK 534 og læs valuarudtalesen.

Skildpadden fra Gundstrup DK 779 skal sammen med en skildpadde fundet i Esbjerg, (Jyske Rev) fra Danien DK 794 indgå i en videnskabelig artikel.

Konservator Sten Lennart Jakobsen har en hjemmeside, Danicafossils, med billeder og valuarudtalelser af de fleste danekræfund. Siden er udarbejdet af Sten Lennart Jacobsen og Mogens Madsen, Fredericia.

Den Danske Mineral og Fossil Database © 2015