Samlinger Lokaliteter TidstavleBlindknap uden vi


Tektitter
Tektitter, i den enkleste form er stykker af naturligt glas. Flere naturlige glastyper er fundet på Jorden. Umiddelbart ligner nogle af de hyppigst forekommende tektitter obsidian.M2011 Mikroskopisk, ligner tektit mere glas end Obsidian ved, at de er næsten helt blottet for enhver form for mineralske krystaller i deres sammensætning. Tektit glas er naturligt homogent i de elementer, det indeholdes i og blandet med. Tektitter indeholder langt mindre vand i deres sammensætning end obsidian (ofte tusind gange mindre). Obsidian vil ved opvarmning skumme af de gasser og vand, den indeholder. Det er en metode at teste tektitter på. Ved samme temperatur vil tektit glas kun producere meget få og små bobler. Tektitter er lavet af et glas, som smelter ved en langt højere temperatur, og det er langt mere tyktflydende.

Hvor kommer tektitter fra? Der har været flere forslag fra forskellige skoler de sidste hundrede år, men dybest set det i dag endt med at det ved sammenstødet med en meteorit eller komet at de opstår.

Ved sammenstødet dannes krateret. En begivenhed, hvor jord og sten bliver flydende eller fordamper. Det er spørgsmålet om, hvor længe det tog at danne tektitterne og hvor højt de blev blæst op fra overfladen. Var det en simpel bane eller næsten en tur ud i rummet? Det er klart, at en del af den tid, de rejste med meget høj hastighed nåede de at krydse store afstande.

Australasian strewnfield er tusindvis af kilometer på tværs. Teoretikere mener på grund af analyser , at de er formet i en plastisk tilstand, under det spin de har haft medens de fløj afsted.Næsten som projektil. Med hensyn til Australites, fremgår det af tværsnit analyse , at de er omsmeltet objekter. I modsætning til andre tektitter modtog de en stor del af deres endelige form ved fordampning af overfladen. På den bagerste side af knappen er de interne flow linjer uændret ved omsmeltning, mens dem på den indkommende fordampningsside side ændret. Det er klart, at den interne struktur er etableret og dannet før kontakten med i atmosfæren.

Aktuel kemisk analyse af tektitterne viser, at der er en sammenhæng til de klipper der kun findes på Jorden. Femten sjældne jordarter er blevet brugt til at vise, at deres relative indhold er i nøje forhold til deres indhold i tektitter. Herunder en anomali i mængden af Europium. Denne optagelse af Europium er forbundet til calcium og CO2 kemi på jorden. Samme optagelse er netop i Tektit glas.

Tektitter findes som regel i små klumper, normalt 1-5 cm i diameter og vejer 1-50g. De giver normalt indtryk af, at være smeltet og derefter størknet i kugle-, dråbe- eller pladeform. M2011Navnet tektit er afledt af det græske ord for smelte ( tektos 'smeltet', af tekein 'smelte').
Tektitter er på overfladen matte, og i reglen mørke eller helt sorte. De går i stykker som glas, med muslet brud, og brudfladen er blank.,
De typer som er fundet Böhmen og Mähren, og som kaldes moldavitter efter floden Moldau, afviger ved at være mørkegrønne. I gennemfaldende lys er de lysegrønne, og minder om flaskeglas. De fleste tektitter har små gruber, huller og riller på overfladen, der må tolkes som slid- og korrosionsbetingede ændringer af en oprindelig glasglat overflade.
En afvigende tektittype er fundet i Libyen. Det er gullig eller lysegrømt glas, der forekommer i gennemskinnelige klumper, indtil 7 kg tunge. Dette ørkenglas er kemisk set et næsten rent kvartsglas. I nogle tektitter har man fundet usmeltede indeslutninger af kvarts, zirkon, rutil og kromit. Undertiden findes der blærer og bobler i glasset. Tektitter bruges også i smykkeindustrien.

Tektitter findes på fem forskellige steder på jorden. De tre er af begrænset udstrækning, de andre to er meget store i omfang. Moldavitter forekommer flere forskellige steder i Böhmen og Mähren.M2006 Elfenbenskystens tektitter forekommer i en snæver region, ca. 200 km. nord for hovedstaden Abijan. Det libyske ørken glas findes i et område på størrelse med Sjælland og ligger mellem Libyen og Egypten. Derimod ligger bediasitterne mange steder i de amerikanske stater Texas, Georgia og Massachusetts, men kun fundet i lille antal. Endelig er de austral- asiatiske ( the Australasian Strewnfield) tektitter kendt fra et stort antal lande. Hver undergruppe har fået navn efter sit landeområde. Så som australitter, javanitter, billitonitter, filippinitter, indochinitter og Muong Nong tektitter fra Laos

I mange år var det en gåde, både hvor gamle tektitter er, og hvordan de er opstået. Hr. W. Gentner i Heidelberg fandt ved hjælp af en kalium-argon-aldersbestemmelse ud af, at moldavitter fra Böhmen kunne være op til 15 millioner år gamle. Moldavitternes kemiske analyse kunne tolkes som opsmeltet gråvakke.
Et skævt indfald af en stor meteorit, der kom fra vest, sendte et sprøjt afsmeltet glas mod øst, hvor det var landet 250-400 km. fra selve krateret. I det asiatiske område har man fundet tektitter der måske har fløjet op til 10-15.000 km. fra krateret hvor de er smeltet.

Bent

Den Danske Mineral og Fossil Database © 2015