Samlinger Lokaliteter TidstavleBlindknap uden vi


Porfyrer
Vulkanitter

Porfyr eller vulkanit er en lava dagbjergart/gangbjergart. Strøkornene kan være større eller mindre, indsluttet i en finkornet grundmasse. Bjergarten er vulkansk.

Magmaen er trængt frem som lava eller kastet ud på jordoverfladen som pyroklaster, der består af vulkanske aflejringer og luftbåret materiale ved vulkanudbrud. 

Porfyrer der indeholder kvartskorrn er sure. Alkaliske porfyrer er grønlige p.g.a. en speciel kemisk sammensætning. Den grønne farve skyldes ægirin.

Intrusiv rhombeporfyr er en gangbjergart.

Den Danske Mineral og Fossil Database © 2015