Samlinger Lokaliteter TidstavleBlindknap uden vi


Grusgrave
hovedsagelig i Tarup Davinde Området

Af: Peter Mortensen

Jeg begyndte at samle fossilførende blokke i begyndelse af halvfemserne iTarup Davinde Området, hvor der var enkelte store grusgrave og en del små.I dag er området næsten færdiggravet, og om ca. to år er det ved at væreslut med grusgravningen.

Historien kort om ejerforholdene omkring grusgravene i Tarup Davinde Området.

I 80 erne var den største grusgravejer Helmuth Hansen,som drev Tarup Sten og Grus og som fik en 30 m høj "grusbunke" opkaldt efter sig, "Mount Helmuth". Den var meget markant op gennem 90 erne og først i det nye århundrede.

Hans grusgrave, blandt andre "Langager Syd" - nr. 10, i Tarup Davinde, blev købt af "Nymølle Stenindustrier"i 1989. Firmaet skiftede i 1998-99 navn til Nymølle H+H, og i 2001 blev det opkøbt af DSV (De samvirkende Danske Vognmænd), men da DSV Miljø A/S blev udskilt i 2004, er det nu dem, som driver Nymølle Stenindustrier A/S. Jeg kalder konsekvent firmaet for Nymølle Grusgrave.

Entreprenør Hans Jørgensen og Søn drev i begyndelse af 90 erne flere grusgrave, nr. 1, lige syd for Ørbækvej, nr. 4, "Torpegård og nr. 18 nær Rolfsted. Grusgrav nr. 1. og 4 blev solgt til Nymølle Grusgrave i 1992. - Nymølle Grusgrave havde desuden en lille grusgrav og et stenknuseri i Pårup, øst for Tarup Davinde. Her modtog de også sten fra en grusgrav ved Lundeborg på Østfyn.

Nymølle Grusgrave var nu den største grusgravsentreprenør i Tarup Davinde,og "Langager" grusgraven blev udvidet ca. år 2000, med gravning nord for Ørbækvej - "Langager N". De ejede også Grusgrav nr. 8 ved Davinde Savværk, men den var færdiggravet allerede i 1993.

Entreprenør Jørn Nielsens drev grusgrav nr. 2, 5 og 18 i Tarup Davinde først i halvfemserne, og senere blev der opkøbt grusgrave i Volderslev, nr. 21.Grusgrav nr. 18 købte han af Hans Jørgensen og Søn i 1992. Jørn Nielsen solgte hele virksomheden til Nymølle Grusgrave den 1/1 2006.Jørn Nielsen har i 2011 påbegyndt gravning i et nyt område nord forØrbækvej i Tarup Davinde - Grusgrav nr. 27.

Nymølle åbnede grusgrav nr. 24 lige syd for Ibjerget og nr. 25 nord for Ibjergvejen mod Sdr. Nærå i 2004. Senest åbnede nr. 25 påNærågårdsvej, nord for Sdr. Nærå. Der graves de næste par år i grusgrav nr. 25, de andre er lukket 2012.

Superfos Construction A/S drev grusgrav nr. 6 tæt ved Hudevad til den lukkede i 1997. Endvidere åbnede de grusgrav nr. 23 nord for "Ibjerget" i 1993. - Den blev opkøbt af NCC i 1999 og lukkede 2008.

Johnny Hansen ejede og drev "Dangrus" nær Rolfsted. Den bestod af fleregrusgrave, både nord for Ørbækvej, nr. 9, og syd for Ørbækvej nr. 9 S.Johnny Hansen solgte til NCC den 1/1 2006.

NCC driver også grusgravene på Østfyn, nr. 16 i Regisse, og nr. 17 vedGlorup. Men har for nærværende ingen aktiviteter i Tarup Davinde Området.

Vognmand Alex Andersen, Ølund, graver grus i Gundstrup på Nordfyn, nr. 11, og han forventes at fortsætte i området de næste 10 år. Her er mange store blokke af Kertemindemergel, nu benævnt Gundstrupblokke".

Den Danske Mineral og Fossil Database © 2015