Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Cementsten
 Beskrivelse:   af  Peter Mortensen 
Foto ©: Peter Mortensen

TD-2337a I Tarup Davinde Grusgrave er det ikke sjældent at finde cementsten. De fleste er uden fossiler, men forholdsvis mange indeholder forkislet træ. Nogle få gange om året finder jeg større blokke med fiskerester med videre. Og en enkelt gang har jeg fundet en lille "guldlaks" også kaldet "strømsild".
Se på Davinde Stenmuseum fundnr. 1995, hylde 90.
Alligevel havde jeg ikke regnet med at skulle finde en cementstensblok med et velbevaret fuglehoved/kranium, som jeg gjorde i 2007 i Nymølle Grusgrav, nordøst for Ibjerget i Tarup Davinde. Den blev efterfølgende erklæret for danekræ og har danekræ nr. DK 490.

Hvor har disse blokke deres hjemsted, og hvilken is har bragt dem til Fyn? Nærliggende ville det være, at de er kommet fra det nordvestlige Jylland med en nordlig is fra forrige istid Sale. Det tror jeg også mange af blokkene gør, men palæontolog og emeritus Niels Bonde tror at "fuglen" har hjemsted i enten det østlige Tyskland eller Polen, og måske fra Greifswalder Oie, hvor der er en særlig type cementsten, hvor askelagene fylder mere, og med flere og tættere lag.

Se også DGF's artikel "Molerområdets geologi - sedimenter, fossiler, askelag og glacialtektonik", Dansk Geologisk Forening.

Den Danske Mineral og Fossil Database © 2015