Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Wealdenblokke
 Beskrivelse:   af  Peter Mortensen og Linda Havgård 
Fotos ©: Peter Mortensen

"Wealdenblokke" er en engelsk betegnelse for aflejringer fra de tidligste epoker i Tidlig Kridt, fra "The Weald" i grevskabet Kent i Sydøst-England. På overgangen mellem Jura og Kridt var klimaet subtropisk til tropisk, og i kyst- og tidevandsområder var udstrakte deltaer, ferske og brakke søer, laguner og barriereøer. Det gav mulighed for et fantastisk dyre- og planteliv, og det er her, de første dinosaurfund blev gjort. Benævnt Wealden-miljøer af Palle Gravesen og Purbeck-Wealden miljøer af Niels Bonde.

Vi har også haft tilsvarende miljøer fra Tidlig Kridt i de danske områder, bl.a. på Bornholm, repræsenteret ved Rabekke-, Robbedale- og Jydegård Formationen. I Robbedale grusgrav blev Danmarks første dinosaurfund gjort i 2002; en tand fra en rovdinosaur. Senere er gjort flere fund fra dinosaurer i samme grusgrav.
wealden1
Tilsvarende blokke fra overgangen mellem Jura og Kridt kan vi finde flere steder i Kattegat regionen - også på Fyn. De kaldes Anholt- eller Katholmblokke. Anholt efter deres formodede hjemsted omkring Anholt, og Katholm syd for Grenå, hvor specielt de sorte skifferblokke er hyppige på stranden. Blokkene er også meget udbredte på Æbelø, (Se Holger Garnaks brev), Samsø og Tunø. Blokkene er også talrige i Tarup-Davinde grusgravene, og de kan findes ved de fleste fynske strande. Blokkene findes både som sandsten, lersandsten, skiffer og skalgruskalk. Brakvandsmuslingen Neomiodon (før Cyrena) dominerer i de fleste blokke, men andre muslinger og snegle findes, nogle gange sammen med muslingekrebsen Cypridea sp., som billedet til højre.
wealden2 wealden3
"Wealdenblokkene" er en lidt overset men utrolig spændende bloktype, som udover mollusker kan indeholde tænder og store skæl fra fisken Lepidotes, knoglerester fra skildpadder, tænder fra krokodiller, hajer og svaneøgler. Ud over dinosaurfundene fra Bornholm, har Mette Hofstedt fundet en lille dinosaurtand i en løs "Wealdenblok" ved Kolding Fjord. Den blev erklæret for danekræ. Det samme blev en knogle fra den såkaldte blå fisk, fundet af Torben L. Møller på Æbelø. Peter Mortensen har i Tarup-Davinde grusgrave fundet en blok, hvor der både er tænder fra svaneøgler, hajer og fisk som billedet til venstre). Blokke med store fiskeskæl fra fisken Lepidotes er meget almindelige. I en anden blok ses en 7 cm stor rygfinnepig fra en Hybodont haj på billedet til højre.

wealden4 wealden5
Billedet til venstre er et brudstykke af en stor blok på 1000 kg. med forkislet træ. Blokken er vist på billedet til højre.
Klik her for at se hele blokken og læs historien om den.

Både Per Smed (i Geologisk Nyt) og nu afdøde Holger Garnak mener, at det er Nordøstisen fra forrige Istid Sale, som er ansvarlig for transport af blokkene til fundstederne. Holger Garnak var nok den første, der undrede sig over disse blokkes lighed med tilsvarende blokke fra England. Det prøvede han at gøre danske geologer opmærksom på. Derfor hans brev til Åge V. Jensens fonde, der står som ejer af Æbelø. Holgers stensamling er udstillet på Nordfyns museum i Bogense. Her kan man se mange blokke af Wealdentypen.

For at se eksempler på Wealdenblokke, fundet i Tarup-Davinde grusgrave så klik på "sedimentære og fossilførende blokke" registreret som mineraler og bjergarter. Rul med musen ned til "Wealdenblokke", hvor der findes billeder og beskrivelser af ca. 35 Wealdenblokke - alle fundet i Tarup-Davinde grusgrave.

Henrik S. Jensen har i Jysk Stenklubs blad STENHUGGEREN 2014/2 skrevet artiklen "Link til Anholt-skifer og Katholmblokke".
Henrik S. Jensens artikel giver en glimrende oversigt over, hvor man kan søge information omkring ovennævnte blokke, blandt andet på Davinde Stenmuseums hjemmeside.


Linda Havgård og Peter Tang Mortensen

Den Danske Mineral og Fossil Database © 2015