Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Turritella-sandsten
 Beskrivelse:   af  Peter Mortensen og Linda Havgård 
Foto ©: Peter Mortensen

TD-2037a
Man behøver ikke at være stennørd for at kunne se skønheden i de rustrøde sten med de hvide tårnsnegle. Man skulle næsten tro, de var skabt af en kunstner.
Turritella-sandstenen er et af naturens forunderlige værker. Disse blokke af forstenet havbund er i de fleste tilfælde rustrøde til rustbrune og indeholder ofte mange hvide skaller af tårnsneglen Turritella. Skallerne ligger ofte strømorienterede på lagfladerne. Turritella-sandstenen er en istransporteret blok, som tiltrækker sig meget stor opmærksomhed. Blokkene kan findes på hele Fyn og omkringliggende øer, men gode eksemplarer er ret sjældne. Når man finder dem, er dagen reddet, og man spørger sig selv, hvor gamle er de, hvad indeholder de, hvor kommer de fra og hvilken gletsjer har bragt dem hertil.

Takket være elektronmikroskopiske analyser af dinoflagellater (små furealger, som er gode ledefossiler) ved man i dag, at Turritalla-sandstenen er fra Tidlig Selandien, for omkring 60 millioner år siden, altså samme alder som Lellinge Grønsand og Kertemindemergel. Tidligere har man troet, at turritella-sandstenen stammede fra det meget ældre Jura eller fra det yngre Eocæn.

Turritella-sandstenen kendes ikke faststående noget sted, så derfor prøver man, ved hjælp af løsblokke, at fastslå hjemstedet for stenen. Der er blandt andet fundet blokke ved Ystad, Hasle på Bornholm og i Pommern. Sandsynligvis skal sandstenens aflejringssted søges i farvandene omkring Bornholm, og den er bragt her til Fyn af en sydøstlig gletsjer.

De fleste blokke af turritella-sandsten der findes er relativ små, men i Tarup Davinde grusgrave er der fundet en blok på ca. 200 kg, som ligger udenfor på Davinde Stenmuseum. Inde på museet, kan man se blokken med fundnr. 2037, som vejer ca. 40 kg og indeholder turritella-snegle fra 1 til ca. 7 cm.

Konservator Søren Bo Andersen og geolog Claus Heilmann-Clausen, begge Århus Universitet, har i 1984 undersøgt to turitella-sandsten. Deres resultater er publiceret i deres afhandling: "Petrografi og alder af den brune Turitella-sandsten, en Tertiær løsblok fra Østersøområdet". Dette er den eneste udførlige videnskabelige undersøgelse af Turritella-sandstenen.

Omtalte artikel beskriver sandstenen som bestående af fint eller meget fint sand af lyse kvartskorn og grønlige jernholdige glaukonitkorn indlejret i en brunlig kalkspatmasse. Bjergarten er oprindelig en grønsandsten. Den rødbrune farve skyldes rust, som opstår, når stenen forvitrer i den iltholdige luft. Derfor er skorpen næsten altid rustrød, mens kernen kan have andre farver. Turritella-sandstenen kan, ud over Turritella-snegle, også indeholde mange muslinger, enkeltkoraller, fiskerester og hajtænder. Ud fra indholdet af fossiler, glaukonit, kornstørrelser med mere antager man, at turritella-sandstenen er dannet i lyszonen relativt tæt på kysten, måske med en vanddybde på 30-40 meter, hvor en kystparallel bundstrøm har kunnet strømorientere de aflange snegleskaller. Klimaet har i Turritella-sneglens levetid sandsynligvis været subtropisk.

Søren Bo Andersen og Claus Heilmann-Clausens afhandling findes på nettet, og kan hentes på Petrografi og alder af den brune Turritella-sandsten, en Tertiær løsblok fra Østersøområdet, om Turritella-sandstenens indre struktur og geologiske alder.
For at se eksempler på Turritella-sandsten, så klik på "sedimentære og fossilførende blokke" registreret som mineraler og bjergarter. Rul med musen ned til "Turritella-sandsten", hvor der findes billeder og beskrivelser af 15 Turritella-sandsten - alle fundet i Tarup-Davinde grusgrave. Fra alle disse beskrivelse kan du finde link til afhandlingen.

De afbillede turritella-sandsten er fundet i Tarup Davinde grusgrave og kan ses på Davinde Stenmuseum.


Linda Havgård og Peter Tang Mortensen

Den Danske Mineral og Fossil Database © 2015