Davinde Stenmuseum

Den fynske Stenklub

 

Peter Tang Mortensens samling af fossilførende blokke fra fynske grusgrave, og "Gundstrupblokke" som er samlet sammen med Mogens Stentoft Nielsen.

 

Davinde stenmuseum har udstillet omkring 800 såkaldte fossilførende blokke, som er fundet i fynske grusgrave og langt de fleste i Tarup-Davinde grusgrave. En undtagelse er de let forkislede blokke af Kerteminde Mergel, som uofficielt benævnes Gundstrup-blokke.

Disse blokke er fortrinsvis fundet i en grusgrav nær Gundstrup på Nordfyn. Endvidere er en montre færdiggjort til

udstilling af de bedste fund af Afdøde Erling Pedersen og hans barnebarn Ulrik Pedersens samling fra Tarup-Davinde grusgrave - bl.a. brudstykker af en mammut stødtand.

 

Samlingen omfatter sten og fossiler fra de fleste af jordens geologiske perioder de sidste ca. 500 millioner år. Der er udstillet over 25 stykker fossilt træ af forskellig størrelse, mange blokke med snegle, muslinger, blæksprutter og søpindsvin. Nogle med tænder fra hajer og fisk, samt enkelte med tænder fra svaneøgler.

 

Til hvert hylde og montre er anbragt en løs lamineret A 4 ark med beskrivelser af de udstillede blokke og fossiler. Endvidere illustrationer som fortæller om pladetektonik og Danmarks 15000 km lange rejse mod nord de sidste 542 mio. år hen over ækvator med en hastighed på ca. 3 cm om året eller mindre end en negl gror! Hvordan udviklede flora og fauna sig under de skiftende klimaforhold? Hvilket isfremstød har bragt blokkene her til Fyn, og i hvilken grusgrav er de fundet? Det har vi prøvet at vise på de illustrerede og laminerede ark.

 

 

 

Mange af de fossilførende blokke er fotograferet og kan ses her på hjemmesiden på to databaser. Alle de fotograferede blokke er med på bjergartsdatabasen, og der søges på bjergartstypen, f.eks. sandsten, kalksten, evt. turritellasandsten, antrakonitkalk eller flint.

 

På fossildatabasen er kun de blokke med, hvor et fossil er navngivet, og her kan søges generelt på søpindsvin, musling, haj med videre eller specifikt på en bestemt slægt eller art.