Grusgravenes historie i Tarup Davinde området.

Skal du bruge perlesten, ærtesten eller nøddesten til din indkørsel?
Er du i tvivl, kan du besøge Davinde Stenmuseum og se eksempler på de forskellige produkter, der kommer ud af en grusgrav.

Tarup Davinde området.

Men hvorfor har museet dog den slags "ordinære" sten? Det skyldes at Davinde Stenmuseum kan takke grusgravene i Tarup-Davinde for sin eksistens. Museet har i dag til huse i de værksteds- og lagerbygninger, der tidligere tilhørte firmaet Phønix A/S, som i samarbejde med entreprenørfirmaet Hans Hansen og Søn havde en asfaltfabrik på stedet, der i dag benævnes "Phønix-området". Endnu tidligere var området grusgrav, og der graves fortsat grus i museets nærområde.

En stor del af museets udstilling, fortrinsvis de fossilførende blokke, fundet af Peter Tang Mortensen, stammer fra de stedlige grusgrave, samt andre grusgrave på Fyn.

Jørn Nielsens grusgrav.
Jørn Nielsens grusgrav.
Typisk grusgrav i arbejdstøjet.

Grusgravning betragtes ofte som en destruktiv proces, der efterlader store golde ar i landskabet, men for geologisk interesserede er grusgravene en gave. De blotlægger selve skabelsesprocessen af det landskab, der omgiver os i dag. I grusgravenes lagdelte klinter kan man se isens og smeltevandets bevægelser over Danmark, og finde de skatte, istiderne har efterladt, i form af sten fra hele Skandinavien. Det gælder også de småsten, der knaser under dine fødder, når du går i din indkørsel.

Retableret ved Nautilen

På den anden side af landevejen
Retableret grusgrav tæt på Nautilen.

Derfor mente de medlemmer af Den Fynske Stenklub, der var med til at starte Davinde Stenmuseum i år 2000, at grusgravene var et relevant indslag i museets udstilling. Udstillingen indeholder, foruden de forskellige stenstørrelser fra grusgraven, også informationsmateriale, plancher og billeder om og af istidslandskabet og stenenes dannelsesproces. Det er også muligt at se en film om Tarup-Davinde området.

Sandaflejring
Nymølle grusgrav.
Læg mærke til hvordan sand og sten er aflejet af isen.

Den Fynske Stenklub arrangerer nogle gange årligt fællesture til grusgrave, som klubben har ejernes tilladelse til at besøge, og i forbindelse med særlige arrangementer, f.eks. Geologiens Dag har alle besøgende, som har lyst, mulighed for at deltage i en guidet tur til nærmeste grusgrav.


TD grusgrave


Tarup Davinde Grusgrave.
et landskab i forvandling.

I forbindelse med udstillingen har medlemmer af "Den fynske Stenklub" udarbejdet en bog, som kan købes i museet. Bogen fortæller hele historien og koster kun kr. 20,-.

God fornøjelse og velkommen i museet.

Tekst: Christel Dall.

Foto.: Bent H. Nielsen