Diverse kambriske sandsten  Diverse kambriske sandsten med spor af gravende eller krybende organismer. Gravespor efter liv eller sporfossiler (også planter) kaldes i forskningsøjemed Ichnologi. Adfærdsmønstre kan være: pause, bevægelse, dyrkning, spisning, beboelse, flugt og græsning. - At græsse, hentyder til - at dyrene systematisk bevæger sig hen over en overflade og "høster et eller andet spiseligt"! Som for eksempel Trilobitter og regulære søpindsvin har gjort i det fortidige hav for millioner af år siden. Ud over spor efter fossiler kan der i samme lag også findes bølgeslagsmærker, tørkesprækker og aftryk af regndråber afsat i en fortidig strandkant. I Danmark findes et utal af spor fra tidligere liv både i sedimenter af ler, kalk og sand, samt i de istransporterede blokke, og mange af dem er fra Kambrium.
Leopard Sandsten TD-1490 

Leopard Sandsten Leopard Sandsten. Antagelig en Rispebjerg Sandsten, og de brune pletter skyldes forvitring af pyrit. Den yngste aflejring på Bornholm fra Tidlig Kambrium.

Oprindelsessted: Antagelig Bornholm. Leopard Sandsten kan dannes i andre perioder også.
Alder: Sidst i Tidlig Kambrium.
Fundsted: Nymølle Grusgrav "Torpegård", Tarup Davinde.

Sandsten med sporfossil TD-1598  Sandsten, med sporfossil Sandsten, med "sjovt" ukendt sporfossil.

Oprindelsessted: Antagelig Skåne eller Bornholmsområdet?
Alder: Formodentlig Tidlig Kambrium.
Fundsted: Nymølle Grusgrav "Torpegård", Tarup Davinde.

Syringomorpha nilssoni TD-1592  Sporfossil Syringomorpha nilssoni Sandsten, med sporfossil, Syringomorpha nilssoni.

Oprindelsessted: Ret sjældent fossil kendt fra Brantevik i Skåne.
Alder: Tidlig Kambrium.
Fundsted: Nymølle Grusgrav (Jørn Nielsen), Tarup Davinde. Hugget ud af lysegrå sandsten på 100 kg.

Psamnichnites gigas TD-1099  Stort krybespor Psamnichnites gigas Sandsten, grå, med stort krybespor, Psamnichnites gigas.

Oprindelsessted: Brantevik i Skåne.
Alder: Tidlig Kambrium.
Fundsted: Nymølle Grusgrav (Jørn Nielsen), Tarup Davinde.

Hyolithes sp. TD-994  Grøn Sandsten med Hyolithes Sandsten, grøn, med Hyolithes sp.

Oprindelsessted: Øland og Østersøen.
Alder: Mellem Kambrium, B1 til B3 - uddør ved Perm-Trias grænsen
Fundsted: Nymølle Grusgrav (Jørn Nielsen), Tarup Davinde.

Stromatoliter TD-2364  Sandsten med Stromatoliter Sandsten med Stromatoliter Kambrisk sandsten med Stromatoliter i tre dele. Vistnok ikke før fundet i Danmark. Emma Hammarlund, SDU, har forespurgt Svenske geologer, som siger, at blokken nok er identisk med boreprøver fra Gotlands undergrund.

Oprindelsessted: Ukendt.
Alder: Formodentlig Kambrium.
Fundsted: Nymølle Grusgrav, Sdr. Nærå.

Monocraterion tentaculatum TD-2374  Monocraterion tentaculatum Sandsten Sandsten, med Monocraterion tentaculatum gravespor. Stenen vejer ca. 300 kg.

Linda ved sin sten Stenen

Linda Havgård ved hendes fund, i den grusgrav, Nymølle Grusgrav, Tarup Davinde, hvor hun fandt stenen.

Nærbillede af Monocraterion tentaculatum Nærbillede af Monocraterion tentaculatum Nærbilleder af gravesporene fra Monocraterion tentaculatum fra Tidlig Kambrium.

Oprindelsessted:
Alder: Tidlig Kambrium.
Fundsted: Nymølle Grusgrav Nord for Ibjergvej, Tarup Davinde.

Referencer og Litteratur
Søg på internettet efter mere viden om Kambriske sandsten med