Konglomerat TD-1281  kalkstens Konglomerat med granitstykker Konglomerat, kalksten, med granitstykker.

Oprindelsessted:
Alder:
Fundsted: NCC "Dangrus", Tarup Davinde.

Konglomerat TD-1282  kalkstens Konglomerat med fragmenter af belemnitter Konglomerat, kalksten, med fragmenter af belemnitter.

Oprindelsessted:
Alder:
Fundsted: Nymølle Grusgrav, "Langager", Tarup Davinde.