Chiasmasandsten TD-1499  Chiasmasandsten Stenens striber følger ikke lagdelingen. Stenens over- og underflade er lagdelt. Striberne skyldes formodentlig afsætning af jernforbindelser ved et svingende grundvandsspejl?

Oprindelsessted: Kendes kun fra Kalmarsund.
Alder: Tidlig Kambrium.
Fundsted: Nymølle Grusgrav "Torpegård", Tarup Davinde.

Referencer og Litteratur
Søg på internettet efter mere viden om Chiasmasandsten med