Lerjernsten TD-1833  Lerjernsten med fiskeskæl og fisketænder Nærbillede af Lerjernsten Lerjernsten.
Ler/Siltsten, tung, jernholdig og mørkegrå, med flere små fiskeskæl og fisketænder, antagelig Lepidotes sp.

Oprindelsessted: Sandsynligvis fra det østlige Østersøområde.
Alder: Sen Mellem Jura.
Fundsted: Nymølle Grusgrav "Torpegård", Tarup Davinde.

Kalksandsten TD-1338  Kalksandsten med muslingeskaller Nærbillede af muslinger Kalksandsten, med store hvide muslingeskaller.

Oprindelsessted: Sandsynligvis fra det østlige Østersøområde.
Alder: Sen Mellem Jura.
Fundsted: Nymølle, Pårup, Østfyn.

Kalksandsten TD-1694  Kalksandsten med muslinger og snegle Nærbillede af muslinger og snegle Kalksandsten, med små muslinger og snegle og en enkelt stor musling.

Oprindelsessted: Sandsynligvis fra det østlige Østersøområde.
Alder: Sen Mellem Jura.
Fundsted: Nymølle Grusgrav, "Langager", Tarup Davinde.

Kalksandsten TD-1217  Kalksandsten med muslingeskalrester Kalksandsten, med muslingeskalrester og en meget stor skal af musling.

Oprindelsessted: Sandsynligvis fra det østlige Østersøområde.
Alder: Sen Mellem Jura.
Fundsted: Nymølle Grusgrav, "Langager", Tarup Davinde.

Kalksandsten TD-2359  Kalksandsten med Kosmoceras Kalksandsten, med ammonit, Kosmoceras sp., og skalrester af muslinger.

Oprindelsessted: Sandsynligvis fra det østlige østersøområde.
Alder: Mellem Jura [Dogger].
Fundsted: Nymølle Grusgrav (Jørn Nielsen), Tarup Davinde.

Kalksandsten TD-2355  Kalksandsten med muslinger Nærbillede af Mytilys Kalksandsten, med muslinger, Corbicula sp.? og Mytilys sp.? Ca. 60 kg.

Nærbillede af muslinger

Oprindelsessted: Sandsynligvis fra det østlige Østersøområde, evt. Skåne eller Nordjylland?
Alder: Jura eller Tidlig Kridt.
Fundsted: Nymølle Grusgrav, Sdr. Nærå.

Kalksandsten TD-428  Kalksandsten med muslinger Modstykke til Kalksandsten Kalksandsten, gråbrun, med velbevarede muslinger. Flere arter er repræsenteret.

Oprindelsessted: Antagelig fra Skåne, Østersøområdet eller Kattegat.
Alder: Jura eller Tidlig Kridt.
Fundsted: Nymølle, Pårup, Østfyn.

Kalksandsten TD-836  Kalksandsten med knusetænder fra fisk Nærbillede af Kalksandsten Kalksandsten, stor, gråblå, med knusetænder fra fisk og muslinger, bl. a. Cucullea sp.

Oprindelsessted: Kattegatområdet, evt. Skåne og Østersøområdet.
Alder: Jura eller Tidlig Kridt.
Fundsted: Nymølle, Pårup, Østfyn.

Kalksandsten TD-876  Kalksandsten med rester af brakiopoder og østers Kalksandsten, med rester af brakiopoder og østers. Ca. 12 kg

Oprindelsessted: Formodet hjemsted Skåne.
Alder: Jura eller Tidlig Kridt.
Fundsted: NCC "Dangrus", Tarup Davinde.

Kalksandsten TD-1206  Kalksandsten med hvide muslingeskaller Nærbillede af Kalksandsten Kalksandsten, gråblå, med hvide muslingeskaller. m.f.

Oprindelsessted: Kattegatområdet, evt. Skåne og Østersøområdet.
Alder: Jura eller Tidlig Kridt.
Fundsted: Melby Grusgrav, Nordfyn.

Kalksandsten TD-841  Kalksandsten i flere dele Nærbillede af Kalksandsten Kalksandsten, blågrå, i flere dele, med store muslinger, enkelte snegle, fisketænder, Lepidotes, og aftryk af træstykker.
I alt omkring 200 kg, største stykke omkring 120 kg.

Nærbillede af træstykker Nærbillede af snegle og muslinger

Nærbillede af Lepidotes

Oprindelsessted: Antagelig fra Skåne, Østersøområdet eller Kattegat.
Alder: Jura eller Tidlig Kridt.
Fundsted: Nymølle, Pårup, Østfyn.

Kalksandsten TD-2396  Kalksandsten med muslingeskaller Modstykke til Kalksandsten med muslingeskaller Kalksandsten, med flere velbevarede muslingeskaller.

En ca. 30 kg lysegrå kalksten med gulbrun overflade, som jeg i 2008 forærede til Jørgen Trelle Pedersen som tak for hjælp til bestemmelse af diverse fossilførende blokke på Stenmuseet i Tarup Davinde. (Jeg regnede den selv for en god Wealdenblok).

Trelle Pedersen delte blokken i to store "skiver" og to mindre stykker og blokken viste sig at være en jurablok - en såkaldt Kelloway blok fra Sen Mellem Jura, indeholdende nogle udsædvanlige fine fossiler - hovedsagelig muslinger, men også brachiopoder og en vedrest.

Og som den flinke mand Trelle Pedersen er, så syntes han at jeg skulle have blokken tilbage igen - til udstilling på vores stenmuseum i Tarup Davinde. Nok den flotteste blok fra Mesozoikum som er udstillet på museet.

Indtil nu har Jørgen Trelle Pedersen bestemt følgende fossiler:

Brachiopod: 1. Rhynchonella varians. Muslinger: 2. Pleuromya sp. 3. Modiola sp. 4. Goniomya v-scripta. 5. Trigonia sp. 6. Pterja (Oxytoma) cf. inaequalis. 7. Astarte pulla. 8. Pecten sp. 9. Lucinia sp. 10. Måske et fragment af en ammonit.

Endvidere flere arter af Pecten og muligvis også af Trigonia og Modiola. Ifølge Trelle Pedersen er der også eksemplarer af muslingen Cucullaea, men dem har jeg ikke kunnet finde.

Rhynchonella varians Pleuromya

Brachiopod: 1. Rhynchonella varians.
Musling: 2. Pleuromya sp.

Pterja (Oxytoma) cf. inaequalis Astarte pulla

Brachiopod: 1. Rhynchonella varians.
Muslinger: 2. Pleuromya sp. 3. Modiola sp. 5. Trigonia sp. 6. Pterja (Oxytoma) cf. inaequalis. 7. Astarte pulla. 8. Pecten sp.
Musling: 3. Modiola sp.

Modiola Goniomya v-scripta

Muslinger: 3. Modiola sp.
Musling: 4. Goniomya v-scripta.

Rhynchonella varians Trigonia

Brachiopod: 1. Rhynchonella varians.
Muslinger: 3. Modiola sp. 4. Goniomya v-scripta. 5. Trigonia sp.
Brachiopod: 1. Rhynchonella varians.
Musling: 5. Trigonia sp.

Pleuromya Pecten

Muslinger: 2. Pleuromya sp. 6. Pterja (Oxytoma) cf. inaequalis.
Muslinger: 7. Astarte pulla. 8. Pecten sp.

Lucinia Lucinia

Musling: 9. Lucinia sp.
Musling: 9. Lucinia sp.

Fragment af ammonit Nærbillede af Kalksandsten

10. Måske fragment af ammonit.

Nærbillede af Kalksandsten Nærbillede af Kalksandsten

Brachiopod: 1. Rhynchonella varians.
Muslinger: 2. Pleuromya sp. 3. Modiola sp. 6. Pterja (Oxytoma) cf. inaequalis.

Nærbillede af Kalksandsten

Oprindelsessted: Sandsynligvis fra det østlige Østersøområde.
Alder: Sen Mellem Jura.
Fundsted: Nymølle Grusgrav, "Langager N", Tarup Davinde.

Kalksandsten TD-709  Kalksandsten med muslingeskaller Nærbillede af Kalksandsten Kalksandsten, med næsten intakte muslingeskaller.

Oprindelsessted: Kattegatområdet, evt. Skåne og Østersøområdet.
Alder: Jura eller Tidlig Kridt.
Fundsted: Nymølle Grusgrav, "Langager", Tarup Davinde.

Sandsten TD-1364  Sandsten med calcitsprækker Sandsten med lag af små muslinger Sandsten, med calcitsprækker og lag af små muslinger i flot 20 kg blok.

Nærbillede af lag af små muslinger

Oprindelsessted: Kattegatområdet, evt. Skåne og Østersøområdet.
Alder: Jura eller Tidlig Kridt.
Fundsted: Nymølle, Pårup, Østfyn.

Sandsten TD-1372  Sandsten med muslingerester Bagsiden af Sandsten med muslingerester Sandsten, gråbrun, med muslingerester.

Oprindelsessted: Det østlige Østersøområde.
Alder: Sen Mellem Jura.
Fundsted: NCC "Dangrus", Tarup Davinde.

Sandsten TD-1013  Sandsten med ammonitrester Sandsten, gråbrun, med ammonitrester.

Oprindelsessted: Antagelig Kattegatområdet.
Alder: Sen Jura eller Tidlig Kridt.
Fundsted: Nymølle Grusgrav (Jørn Nielsen), Tarup Davinde.

Sandsten, Silt/Sandsten TD-2013  Silt/Sandsten med muslingerester og ammonitdel Sandsten, Silt/Sandsten, med muslingerester og Ammonitdel.

Oprindelsessted: Kattegatområdet, evt. Skåne og Østersøområdet.
Alder: Formodentlig Jura.
Fundsted: Nymølle Grusgrav Syd for Ibjergvej, Tarup Davinde.

Sandsten TD-1921  Sandsten rester af musling Nærbillede af Trigonia Sandsten, med rester af musling, antagelig Trigonia sp. og lille rest af ammonit.

Nærbillede af Sandsten

Oprindelsessted: Østlige Østersøområde.
Alder: Mellem Jura.
Fundsted: Nymølle Grusgrav, "Langager", Tarup Davinde.

Sandsten TD-196  Sandsten med trærester, muslinge- og sneglerester Nærbillede af trærester Sandsten, hård, med trærester, muslinge- og sneglerester.

Nærbillede af muslinge- og sneglerester

Oprindelsessted: Kattegatområdet, evt. Skåne og Østersøområdet.
Alder: Jura.
Fundsted: Nymølle Grusgrav "Torpegård", Tarup Davinde.

Skalgruskalk TD-608  Skalgruskalk med ammonit- og muslingerester Skalgruskalk, brun, med ammonit- og muslingerester.

Oprindelsessted: Det østlige Østersøområde.
Alder: Mellem Jura.
Fundsted: Nymølle Grusgrav "Torpegård", Tarup Davinde.

Skalgruskalk TD-866  Skalgruskalk med flere arter af snegle og muslinger Ammonit fra TD-866 Skalgruskalk, rød, med flere arter af snegle og muslinger og en enkelt lille ammonit.
Ammonit fra TD-866.

Oprindelsessted: Sandsynligvis fra det østligste Østersø.
Alder: Mellem Jura.
Fundsted: Nymølle Grusgrav, "Langager", Tarup Davinde.

Skalgruskalk TD-824  Skalgruskalk med Astarte Skalgruskalk, brun, med Astarte sp.

Oprindelsessted: Østlige Østersøområde.
Alder: Formodentlig Sen Mellem Jura.
Fundsted: Nymølle Grusgrav "Torpegård", Tarup Davinde.

Skalgruskalk TD-1336  Skalgruskalk med brachiopoder, muslinger og kalkrørsorme Skalgruskalk med brachiopoder, muslinger og kalkrørsorme Skalgruskalk, med brachiopoder, muslinger og kalkrørsorme.

Oprindelsessted: Kattegatområdet, evt. Skåne og Østersøområdet.
Alder: Jura.
Fundsted: Nymølle, Pårup, Østfyn.

Skalgruskalk TD-2363  Skalgruskalk med muslingeskaller Nærbillede af Skalgruskalk med muslingeskaller Skalgruskalk i to halvdele, med flere velbevarede muslingeskaller, enkelte med farvetegninger bevaret.

Nærbillede af Skalgruskalk Nærbillede af Skalgruskalk

Nærbillede af Skalgruskalk

Oprindelsessted: Østlige Østersøområde.
Alder: Sen Mellem Jura.
Fundsted: Nymølle Grusgrav "Torpegård", Tarup Davinde.

Skalgruskalk TD-1264  Skalgruskalk med intakte muslingeskaller Nærbillede af Skalgruskalk med intakte muslingeskaller Skalgruskalk, med ret flotte intakte muslingeskaller i matrix.

Oprindelsessted: Kattegatområdet, evt. Skåne og Østersøområdet.
Alder: Jura.
Fundsted: Nymølle Grusgrav (Jørn Nielsen), Tarup Davinde.

Lersandsten TD-1449  Lersandsten med ammonit- og muslingerester Lersandsten, med ammonit- og muslingerester.

Oprindelsessted: Mest sandsynlig fra det østlige Østersøområde.
Alder: Mellem Jura.
Fundsted: Nymølle Grusgrav (Jørn Nielsen), Tarup Davinde.

Lersandsten TD-834  Lersandsten Nærbillede af Lersandsten Lersandsten, med vedrester, ammonitrester, søtand Dentalium og muslinger, blandt andet Trigonia sp.

Oprindelsessted: Det østlige Østersøområde.
Alder: Mellem Jura.
Fundsted: NCC Grusgrav Overfor Ibjerg, Tarup Davinde.

Lersandsten TD-1501  Lersandsten med muslinger og dobbeltskallede ostrakoder Lersandsten, brun, med muslinger og dobbeltskallede ostrakoder, Cypredea cyrena.

Oprindelsessted: Kattegatområdet, evt. Skåne og Østersøområdet.
Alder: Jura eller Tidlig Kridt.
Fundsted: NCC "Dangrus", Tarup Davinde.

Referencer og Litteratur

Se artiklen fra Arbeitskreis PALÆONTOLOGIE Hannover, af Langenaltheim. Rekonstruktionsversuch af O. Abel, Om den forhistoriske fisk Lepidotes palliatus Ag, fra Tidlig Kridt, fundet i lergrav nær Hannover. Side 3.