Paleocæne blokke Lellinge Grønsands typelokalitet er langs Køge Å nær Lellinge på Sjælland. Det er en glaukonitrig sandsten med mange fossiler, særlig af snegle og muslinger, men den kan også indeholde mange hajtænder. Den er afsat på relativt lavt vand. Formationen er tykkest nær Køge med op til 30 meter, hvorimod lagets tykkelse aftager vestpå, og på Fyn er ganske tynd. Den overlejres af Kerteminde Mergel, flere steder med over 100 meter sediment, og den er afsat på forholdsvis dybt vand. Der er fundet enkelte blokke af Lellinge Grønsand i Tarup-Davinde grusgrave. Se bl.a. TD-567 og TD-2068

Askegrå Paleocæn er en anden meget fossilrig bloktype, som nogle mener hører til Lellinge Grønsand. Mere sandsynlig er det nok, at dens oprindelse er tæt ved Turritella sandstenens nær Bornholm og den skånske kyst, og at den også er afsat på nær samme tid. Sneglene og muslingerne er mange gange perlemors-besatte. Se TD-711, TD-2307, TD-2354 og TD-1585.

 Paleocæn Kalksandsten TD-711.1  Paleocæn Kalksandsten med Aporrhais, Turritella og Bayania Nærbillede af Paleocæn Kalksandsten med Aporrhais, Turritella og Bayania Grå Paleocæn Kalksandsten, med Aporrhais sp., Turritella sp. og Bayania sp.

Modstykke til Paleocæn Kalksandsten med Aporrhais, Turritella og Bayania Nærbillede af Modstykke til Paleocæn Kalksandsten med Aporrhais, Turritella og Bayania TD-711.2: Modstykke.

Oprindelsessted: Mest sandsynlig Østersøen nær Bornholm.
Alder: Selandien - 60 mio. år.
Fundsted: NCC v. Nautilen, Tarup Davinde.

Lellinge Grønsand TD-2068  Lellinge Grønsand med krydslejring Nærbillede af Lellinge Grønsand Lellinge Grønsand, ca. 10 kg, gulbrun med krydslejring og flere arter snegle, muslinger, enkelte foramiferer og to øresten fra fisk.

Nærbillede af krydslejring

Oprindelsessted: Det østlige Danmark.
Alder: Selandien - 60 mio. år.
Fundsted: Nymølle Grusgrav (Jørgen Nielsen), Volderslev, Odense.

Lellinge Grønsand TD-567  Lellinge Grønsand med musling Crassatella Lellinge Grønsand, med musling Crassatella sp.

Oprindelsessted: Det østlige Danmark.
Alder: Selandien - 60 mio. år.
Fundsted: NCC v. Nautilen, Tarup Davinde.

Lellinge Grønsand TD-2307  Lellinge Grønsand med snegle, muslinger, bryozoer og en fisketand Nærbillede af Lellinge Grønsand med snegle, muslinger, bryozoer Lellinge Grønsand, askegrå [Paleocæn], ca. 20 kg med snegle, muslinger, enkelte bryozoer og en fisketand.

Nærbillede af Lellinge Grønsand med snegle, muslinger, bryozoer

Oprindelsessted: Mest sandsynlig Østersøen nær Bornholm.
Alder: Selandien - 60 mio. år.
Fundsted: Nymølle Grusgrav "Torpegård", Tarup Davinde.

Lellinge Grønsand TD-2354  Lellinge Grønsand med snegle og muslinger Nærbillede af Lellinge Grønsand med snegle og muslinger Lellinge Grønsand, askegrå [Paleocæn], ca. 10 kg og i flere dele, med velbevarede snegle og muslinger.

Oprindelsessted: Mest sandsynlig Østersøen nær Bornholm.
Alder: Selandien - 60 mio. år.
Fundsted: NCC Grusgrav, Glorup, Østfyn.

Lellinge Grønsand TD-1585  Lellinge Grønsand med snegle og muslinger Nærbillede af Lellinge Grønsand med snegle og muslinger Lellinge Grønsand, askegrå [Paleocæn], med velbevarede snegle og muslinger.

Oprindelsessted: Mest sandsynlig Østersøen nær Bornholm.
Alder: Selandien - 60 mio. år.
Fundsted: Nymølle, Pårup, Østfyn.

Sandsten TD-621  Sandsten med hajtand Nærbillede af Sandsten med hajtand Sandsten, brun, med hajtand.

Oprindelsessted: Mest sandsynlig Østersøen nær Bornholm.
Alder: Selandien - 60 mio. år.
Fundsted: NCC v. Nautilen, Tarup Davinde.

Forkislet kalksandsten TD-1925  Forkislet kalksandsten med foraminiferer og bryozoer Nærbillede af forkislet kalksandsten med foraminiferer og bryozoer Forkislet kalksandsten, med foraminiferer og bryozoer.
Kalksandsten med flint, indeholdende tusindvis af foraminiferer og bryozoer, endvidere lille hajtand. Observerede foraminiferslægter: Nodosaria, Dentalina, Lenticulina (rigtig mange), Marginulina, Astacolus, Iankesterina/Frondicularia, Vaginulina.

Oprindelsessted: Det østlige Danmark.
Alder: Grænsen Danien/Selandien - 61 mio. år.
Fundsted: Nymølle Grusgrav, "Langager", Tarup Davinde.

Kalksandsten TD-473  Kalksandsten med en pelikanfodsnegl Aporrhais Nærbillede af Kalksandsten med en pelikanfodsnegl Aporrhais Kalksandsten, grå, med en pelikanfodsnegl Aporrhais sp.

Oprindelsessted: Det østlige Danmark eller Østersøen nær Bornholm.
Alder: Selandien - 60 mio. år.
Fundsted: Nymølle Grusgrav (Jørn Nielsen), Tarup Davinde.

Kalksandsten TD-191  Kalksandsten med musling Nucula Nærbillede af Kalksandsten med musling Nucula Kalksandsten, grå, med musling Nucula sp. m.f.

Oprindelsessted: Det østlige Danmark eller Østersøen nær Bornholm.
Alder: Selandien - 60 mio. år.
Fundsted: Nymølle Grusgrav "Torpegård", Tarup Davinde.