Tessini sandsten  Tessini sandsten, Tidlig Mellemkambrisk blok fra Tosterup i Skåne, Bornholm og Øland, med mange trilobitrester, særlig af Paradoxides paradoxissimus.
Tessini sandsten TD-2205  Tessini sandsten Trilobitrester af Paradoxides paradoxissimus Tessini sandsten, med trilobitrester af Paradoxides paradoxissimus.

Oprindelsessted: Skåne, fra Tosterup området, eller Øland.
Alder: Tidlig Mellem Kambrium.
Fundsted: Nymølle Grusgrav "Torpegård", Tarup Davinde.

Tessini sandsten TD-2403  Tessini sandsten.
Referencer og Litteratur
Søg på internettet efter mere viden om Tessini sandsten med