Sedimentære og fossilførende blokke

Her er en kort introduktion til museets samling af sedimentære og fossilførende blokke fra Østersø-området og det sydlige Skandinavien.
Samlingen er doneret af Peter Tang Mortensen, og kan ses ved besøg i museet.

Grusgraven

Sedimentære og fossilførende blokke er en betegnelse for de sten, som fossilsamlere kigger efter, når de går tur på stranden. De er i snæver forstand den fjerde type af ledeblokke, som samlet danner grundlaget for Davinde Stenmuseum.
Hvor granitter og porfyrer er livløs geologi, der er vældet op af jorden som flydende magma og størknet til grundfjeld, er sedimenter resultatet af den stik modsatte proces.
Når et grundfjeld nedbrydes af vind, vand og is, vil nedbrydningsmaterialet bundfælde sig i søer, flodmundinger og mere eller mindre kystnære områder og kitte sig sammen under sin egen vægt. Man siger, at det "sedimenterer".

Skolithos sandsten
Sedimentære blokke uden strukturer kan synes livløse, men vil alligevel kunne afsløre en verden af liv i form af mikro- og nanofossiler der kun kan ses i mikroskop ved en kemisk opløsning af blokken. Sedimentære blokke kan også indeholde spor fra biologisk aktivitet fra f. eks. gravende dyr eller gangsystemer som ormerørerne på billedet til venstre.

Turritellablok
Fossilførende blokke er sedimenter, hvori et dyr ved sin død af den ene eller anden grund er blevet indfanget og begravet i løst materiale. Ligger det så dybt begravet i materialet at der ikke tilføres ilt, vil forrådnelsesprocessen ophøre og de hårde dele af dyret blive bevaret som et fossil, til stor glæde for museumsgæster millioner af år efter.
Sedimentet til højre er et typisk eksempel på en stor samling snegle, der er bevaret, efter at de bløde dele af sneglen er blevet fortæret af andre organismer.
Som fastfrosset i tid viser billedet også, at sneglehusene har ligget i en vandstrøm, der får dem til at vende mundingen i samme retning.

Samlingens periodiske opdeling

Selv om de udstillede blokke er fundet i grusgrave på Fyn, kan de også som ledeblokke føres tilbage til deres oprindelse
- ikke blot geografisk, men også i tid og rum.
Plance
Når løst materiale sedimenterer, så "drysser" det ned fra oven og lægger sig som det yngste lag oven på de ældre. Derved kommer lagene til at fremstå som en tidslinie med fortiden nederst og nutiden øverst. Livets udvikling kan således betragtes kronologisk ved sit indhold af fossiler fra de ældste sedimenter til de yngste. Hvor sedimentet så kommer fra oprindeligt må bestemmes og verificeres ved sammenligning med prøver fra lignende blokke på kendte lokaliteter.

Til hver hylde og montre er anbragt et lamineret A4 ark med beskrivelser af de udstillede blokke og fossiler. Endvidere illustrationer som fortæller om pladetektonik, og Danmarks 15.000 km lange rejse mod nord de sidste 542 mio. år hen over ækvator med en hastighed på ca. 3 cm om året eller langsommere end en negl gror! Hvordan udviklede flora og fauna sig under de skiftende klimaforhold? Hvilket isfremstød har bragt blokkene her til Fyn, og i hvilken grusgrav er de fundet? Det har vi prøvet at vise på de illustrerede og laminerede ark.

Samlingens omfang

Plance Davinde Stenmuseum har udstillet omkring 800 såkaldte fossilførende blokke, som er fundet i fynske grusgrave og langt de fleste i Tarup-Davinde grusgrave. Samlingen omfatter sten og fossiler fra de fleste af jordens geologiske perioder de sidste ca. 500 millioner år. Der er udstillet over 25 stykker fossilt træ af forskellig størrelse, mange blokke med snegle, muslinger, blæksprutter og søpindsvin. Nogle med tænder fra hajer og andre fisk, samt enkelte med tænder fra svaneøgler.

Mange af de fossilførende blokke er fotograferet og kan ses på Peter Tang Mortensens hjemmeside "Grusgravssamlingen".