Blokke fra Bornholm

Bornholm og Christiansø er horste, som ligger i den sydligste ende af den skånske brudzone. Brudzonen (går NV-SØ) er opstået i Perm-tiden og går op gennem Kattegat og videre op gennem Oslo-riften.
Selve brudzonen går fra Hasle over Knudsker til Rønne og kaldes den fennoskandiske randzone. Nord for randzonen går den hårde granit fra Permtiden i dagen. Syd for ligger granitten lavere og er overlejret af blødere sedimenter, som indeholder mange forskellige fossiler.


Ledeblokke

Bornholm-gnejs

Bornholm-gnejs
Bornholm-gnejs eller Gudhjem-granit ligner meget Hammer-granit. Alder ca. 1450 millioner år. Fine korn og korngrænserne er svære at skelne. Der er dog sorte biotitstriber.

P.Smed 3. udgave: nr. 121
P.Smed 4. udgave: nr. 106

Søg på nettet efter Bornholm-gnejs med  

Hammer-granit, hvid

Hammer-granit
Mellemkornet med puslespilsmønster, overfladen på mange af kornene er imprægneret med et koralrødt farvestof, der danner iøjnefaldende pletter eller rosa skjolder. Mørke mineraler samlet i ret store uregelmæssige pletter. Rødlige 1-2 com kalifeldspatter og grålige kvartskorn.

P.Smed 3. udgave: nr. 106
P.Smed 4. udgave: nr. 107

Søg på nettet efter Hammer-granit med  

Vang-granit

Vang-granit
Kalifeldspat lyst rødbrunlig, kvarts lysegrå i ringe mængde. Kendetegnende er de fremtrædende sorte mineraler som hornblende, biotit, titanit og magnetit. Magnetit indholdet bevirker at et kompas kan påvirkes. Så pas på når du sejler med Vang-granit. Man kan kun være sikker på typen hvis man kan se op til 5 cm store kalifeldspatter med mørke øjeringe.

P.Smed 3. udgave: nr. 105
P.Smed 4. udgave: nr. 108

Søg på nettet efter Vang-granit med  

 Referencer og Litteratur 

Sten i det danske landskab: Per Smed, 3. udgave 1995, Geografforlaget

Sten i det danske landskab: Per Smed, 4. udgave 2016, Højers Forlag

Sten i det danske landskab: Per Smed, 5. udgave 2024, Davinde Stenmuseum

Lær at elske rapakivi: Sven Madsen, 2022, Davinde Stenmuseum

Sten på mark og strand: Arne Noe-Nygaard, Tage Andersen, 1985, Høst & Søn

Danske strandsten - en guide: Troels V. Østergård, 2015, Gyldendal

Sten - lær stenene ved stranden at kende: Ellen Merete Dyhr-Larsen, 2005, Geografforlaget

Sten i farver: Erik Schou Jensen, 6. udgave 2005, Politikens Naturguider