Blokke fra Bornholm

Bornholm og Christiansø er horste, som ligger i den sydligste ende af den skånske brudzone. Brudzonen går NV-SØ er opstået i Perm-tiden og går op gennem Kattegat og videre op gennem Oslo-riften.
Selve brudzonen går fra Hasle over Knudsker til Rønne og kaldes den fennoskandiske randzone. Nord for randzonen går den hårde granit fra Permtiden i dagen. Syd for ligger granitten lavere og er overlejret af blødere sedimenter, som indeholder mange forskellige fossiler.


Bornholm-gnejs

Bornholm-gnejs
Bornholmsk-gnejs eller Gudhjem-granit ligner meget Hammer-granit. Alder ca. 1450 millioner år. Fine korn og korngrænserne er svære at skelne. Der er dog sorte biotitstriber.

P.Smed 3. udgave: nr. 121
P.Smed 4. udgave: nr. 106

Søg på nettet efter Bornholm-gnejs med  

Hammer-granit, hvid

Hammer-granit
Mellemkornet med puslespilsmønster, overfladen på mange af kornene er imprægneret med et koralrødt farvestof, der danner iøjnefaldende pletter eller rosa skjolder. Mørke mineraler samlet i ret store uregelmæssige pletter. Rødlige 1-2 com kalifeldspatter og grålige kvartskorn.

P.Smed 3. udgave: nr. 106
P.Smed 4. udgave: nr. 107

Søg på nettet efter Hammer-granit med  

Rønne-granit

Rønne-granit
Rønne-granit er mørkere end alle andre afbildede granitter. Indeholder to slags feldspatter i lige mængde. Grålig kalifeldspat og grønliggrå Plagioklas. Ca. 20% kvarts og lidt biotit og hornblende.

. P.Smed 4. udgave: nr. 96

Søg på nettet efter Rønne-granit med  

Paradis-granit

Paradis-granit, rødgrøn
Kaldes også paradis-gnejs eller Paradisbakke-gnejs. Mørke mineraler som i Rønne-granit. Lyse flammer består af plagioklas. Der er en foliation i hele bjergarten, så derfor kalder nogen det også en migmatit.

P.Smed 4. udgave: nr. 97

Søg på nettet efter Paradis-granit med  

Svanike-granit

Svanike-granit
Ligner til forveksling Rønne-granit.

P.Smed 3. udgave: nr.
P.Smed 4. udgave: nr.

Søg på nettet efter Svanike-granit med  

Vang-granit

Vang-granit
Kalifeldspat lyst rødbrunlig, kvarts lysegrå i ringe mængde. Kendetegnende er de fremtrædende sorte mineraler som hornblende, biotit, titanit og magnetit. Magnetit indholdet bevirker at et kompas kan påvirkes. Så pas på når du sejler med Vang-granit. Man kan kun være sikker på typen hvis man kan se op til 5 cm store kalifeldspatter med mørke øjeringe.

P.Smed 3. udgave: nr. 105
P.Smed 4. udgave: nr. 108

Søg på nettet efter Vang-granit med  

 Referencer og Litteratur 

1995: Sten i det danske landskab: Per Smed, Højers Forlag ver. 3

2016: Sten i det danske landskab: Per Smed, Højers Forlag

1985: Sten på mark og strand: Arne Noe-Nygaard, Tage Andersen, Høst & Søn

1985: Sten og blokke: Troels V. Østergård, Gregers Jensen, Gyldendal

2015: Danske strandsten - en guide: Troels V. Østergård, Gyldendal

2005: Sten - lær stenene ved stranden at kende: Ellen Merete Dyhr-Larsen, Geografforlaget

2005: STEN I FARVER: Erik Schou Jensen, Politikens Naturguider