Blokke Danmark

Danmark har ikke som sådan mange blokke. Det meste er jo bragt hertil med isen. Men der er få blokke der er dannet her. Flere af typerne kan også ses under "Bloktyper".


Dansk (kalk og) flint Dansk flint

Oprindelsessted: Møn
Hårdhed: 7
Farve: Hvid/grå/sort.
Type: Sediment.

Mineralet er flint som er en kryptokrystalinsk form for kvarts. Flint er dannet i kridthavets kalkslam-mudrede bund.


Flintkoglomerat Flintkonglomerat

Oprindelsessted: Skagerak.
Hårdhed: 7
Farve: Hvidgul/grå.
Type: Sediment.

Rullesten af flint og kvartsit i en mellemmasse af afrundede sandkorn. Mineralindholdet er sort flint fra skrivekridtet, kvartsitter fra Telemarken i Norge.


Cementsten Cemntsten

Oprindelsessted: Mors.
Hårdhed: 5
Farve: Brun til gul eller lys grå.
Type: Sediment.

Havaflejring af diatomeer og centimetertykke lag af vulkansk aske.
Mineralindholdet kiselalger (diatomeer) og lerpartikler.


Koralkalk Koralkalk

Oprindelsessted: Fakse.
Hårdhed: 3-4
Farve: Hvid til lys gul.
Type: Sediment.

Aflejret kalkmasse indeholdende rester af koraller. Mineralindholdet er ren kalk.


Bryozokalk Bryozokalk.

Oprindelsessted: Østersøen.
Hårdhed: 3-4
Farve: Hvid til grå.
Type: Sediment.

Aflejret kalk indeholdende bryozoer, også kaldet mosdyr. Mosdyrs levevis og udseende minder om korallers. Blot er de meget mindre. Mineralet er ren kalk.


Raslesten Raslesten

Oprindelsessted: Møn og omegn.
Hårdhed: 7
Farve: Rød og brunlig.
Type: Sediment.

Konkretion omkring skelettet af en kiselsvamp. Derved dannet 4-5 cm store flinteknolde. Mineralet er flint som er en kryptokrystallinsk form af kvarts.


 Referencer og Litteratur 

1995: Sten i det danske landskab: Per Smed, Højers Forlag ver. 3

2016: Sten i det danske landskab: Per Smed, Højers Forlag ver. 4

1985: Sten på mark og strand: Arne Noe-Nygaard, Tage Andersen, Høst & Søn

1985: Sten og blokke: Troels V. Østergård, Gregers Jensen, Gyldendal

2015: Danske strandsten - en guide: Troels V. Østergård, Gyldendal

2005: Sten - lær stenene ved stranden at kende: Ellen Merete Dyhr-Larsen, Geografforlaget

2005: STEN I FARVER: Erik Schou Jensen, Politikens Naturguider