Sedimenter fra Østersøen, Gotland og Øland

Hele Østersøens bund består af tykke lag af sedimenter. Sandsten som nedbrudte rester af bjergarter og kalksten fra flere perioder. Især kalklagene er krydret med talrige fossiler af både havdyr og koraltyper.


Ledeblokke

Rød sandsten

Rød sandsten

Den røde farve skyldes jernforbindelser. Må ikke indeholde fossiler. Forekommer i Dalarne og i Østersøen.

P.Smed 3. udgave: nr. 128
P.Smed 4. udgave: Ikke medtaget
P.Smed 5. udgave: Ikke medtaget

Søg på nettet efter Rød sandsten med  

Grønstribet sandsten

Grønstribet sandsten
Hjemstedet er Kalmarsund. Den grønne farve skyldes indholdet af glaukonit. Kan indeholde fossiler.

P.Smed 3. udgave: nr. 129
P.Smed 4. udgave: nr. 141
P.Smed 5. udgave: nr. 150

Søg på nettet efter Grønstribet sandsten med  

Chiasma sandsten

Chiasma sandsten
Enskornet og finstribet med røde striber der ikke følger lagdelingen.

P.Smed 3. udgave: nr. 130
P.Smed 4. udgave: nr. 140
P.Smed 5. udgave: nr. 149

Søg på nettet efter Chiasma sandsten med  

Sandsten monocraterium

Sandsten monocraterium
Røde ormerør (gravegange) som ligger vinkelret på lagdelingen. Findes både som monocraterium med enkelte rør med tragt og diplocraterium hvor røret er formet som et U. Stammer fra Skåne.

P.Smed 3. udgave: nr. 131
P.Smed 4. udgave: Ikke medtaget
P.Smed 5. udgave: nr. 151a

Søg på nettet efter sandsten monocraterium med  

Sandsten med røde ormerør

Sandsten med røde ormerør
Hjemstedet er Kalmarsund og der ses gravegange vinkelret på lagdelingen. Lagfladen er imprægneret med hæmatit (rød farve). Dette ses kun ved sten fra Kalmarsund.

P.Smed 3. udgave: nr. 132
P.Smed 4. udgave: nr. 142
P.Smed 5. udgave: nr. 151a

Søg på nettet efter sandsten med røde ormerør med  

Tessini sandsten

Tessini sandsten
Lys til brunlig sandsten fra Øland. Lagdelt og kan indeholde fossile rester af trilobitten "Paradoxides". Oftest er det haleskjoldet. Indeholder kvarts og til tider lidt pyrit.

P.Smed 3. udgave: nr. 135a
P.Smed 4. udgave: Ikke medtaget
P.Smed 5. udgave: Ikke medtaget

Søg på nettet efter Tessini sandsten med  

Palæozoisk kalksten

Palæozoisk kalksten
Palæozoiske kalksten, d.v.s. Gotlandskalk fra ordovicium og silur. Ca. 400 til 500 millioner år gammel. Farven er mørkegrå eller rødlig og kalkstenen er dannet i Østersøen.

P.Smed 3. udgave: nr. 138
P.Smed 4. udgave: Ikke medtaget
P.Smed 5. udgave: nr. 163

Søg på nettet efter palæozoisk kalksten med  

Søliljekalk

Søliljekalk
Hjemstedet er Gotland og stenen indeholder rester af søliljer.

P.Smed 3. udgave: nr. 139
P.Smed 4. udgave: Ikke medtaget
P.Smed 5. udgave: nr. 166 (kaldes Crinoidkalk)

Søg på nettet efter søliljekalk med  

Ortoceratitkalk

Ortoceratitkalk
Rød eller grå kalk fra Øland. Sedimentet kan indeholde rester af den kræmmerhusformede nu uddøde blæksprutte ortoceratit.

P.Smed 3. udgave: nr. 140
P.Smed 4. udgave: Ikke medtaget
P.Smed 5. udgave: nr. 164 (kaldes Rød Ølands-kalk)

Søg på nettet efter ortoceratitkalk med  

Palæoporellakalk

Palæoporellakalk
Forekommer i Østersøen, farven grønlig til let rosa. Kalken indeholder rester af rørformede grønalger.

P.Smed 3. udgave: nr. 142
P.Smed 4. udgave: nr. 157
P.Smed 5. udgave: nr. 165

Søg på nettet efter Palæoporellakalk med  

Østersøkalk, Wesenbergerkalk

Østersøkalk
Lys med røde skjolder. Indeholder små fossiler.

P.Smed 3. udgave: nr. 143
P.Smed 4. udgave: nr. 160
P.Smed 5. udgave: nr. 168 (kaldes Rød-Hvid Østersø-kalk)

Søg på nettet efter østersøkalk med  

Old Red Sandstone

Old Red Sandstone
Sandsten fra Østersøen. Farven er lys teglrød. Forveksles ikke med rød dalasandsten, da den hænger mere løst sammen og man kan gnide rødt støv af med fingrene. Indeholder kvarts og glimmerblade. I sjældne tilfælde indeholder den rød/gullige fiskeskæl.

P.Smed 3. udgave: nr. 143a
P.Smed 4. udgave: nr. 146
P.Smed 5. udgave: nr. 154

Søg på nettet efter Old Red Sandstone med  

Beyrichienkalk

Beyrichienkalk
Kalksten fra Østersøen, farven kan være grålig til let blålig eller grønlig. Sedimentet indeholder to grupper fossiler: muslingekrebs og brachiopoder.

P.Smed 3. udgave: nr. 151
P.Smed 4. udgave: nr. 159
P.Smed 5. udgave: nr. 167

Søg på nettet efter Beyrichia kalk med  

Dolomit

Dolomit
Sediment fra Østersøen. Farven bleggrå til bleggul og består af calcium og magnesium. Grubet overflade med krystaller i gruberne. Røde, grønne eller violette farver kan forekomme.

P.Smed 3. udgave: nr. 152
P.Smed 4. udgave: nr. 161
P.Smed 5. udgave: nr. 169

Søg på nettet efter Dolomit med  


 Referencer og Litteratur 

Sten i det danske landskab: Per Smed, 3. udgave 1995, Geografforlaget

Sten i det danske landskab: Per Smed, 4. udgave 2016, Højers Forlag

Sten i det danske landskab: Per Smed, 5. udgave 2024, Davinde Stenmuseum

Lær at elske rapakivi: Sven Madsen, 2022, Davinde Stenmuseum

Sten på mark og strand: Arne Noe-Nygaard, Tage Andersen, 1985, Høst & Søn

Danske strandsten - en guide: Troels V. Østergård, 2015, Gyldendal

Sten - lær stenene ved stranden at kende: Ellen Merete Dyhr-Larsen, 2005, Geografforlaget

Sten i farver: Erik Schou Jensen, 6. udgave 2005, Politikens Naturguider