Skåne granit

I Jura-tiden opstod lokal vulkanisme i skåneområdet. Siden er omgivelserne eroderet væk og kraterrørernes porfyrer og diverse granitter står tilbage. Istidernes is har siden spredt blokke herfra, bl.a. til Danmark, som ledeblokke.


Ledeblokke

Eringsboda-granit

Eringsboda-granit
Variant af Karlshamn-granit med biotit i striber og plagioklasringe om kalifeldspatkrystallerne. NB. Stenen hører hjemme lidt nord for Blekinge.

P.Smed 3. udgave: nr. 91a
P.Smed 4. udgave: Ikke medtaget
P.Smed 5. udgave: nr. 104b

Søg på nettet efter Eringsboda-granit med  

Hvidprikket flint

Hvidprikket flint

En flintesten hvis overflade er ensartet dækket af 2mm store "hvide" prikker.

P.Smed 3. udgave: nr. 137
P.Smed 4. udgave: nr. 150
P.Smed 5. udgave: nr. 158

Søg på nettet efter Hvidprikket flint med  

Karlshamn-granit

Karlshamn-granit
Rødlige eller brunlige kalifeldspatkrystaller 1-5cm, ofte karlsbadtvillinger som ligger "ensrettede". Hvidlig plagioklas med tvillingestriber og biotit i klumper der flyder lidt sammen til striber." NB. Stenen kører hjemme i Blekinge.

P.Smed 3. udgave: nr. 91
P.Smed 4. udgave: nr. 105
P.Smed 5. udgave: nr. 104

Søg på nettet efter Karlshamn-granit med  

Sandsten med hvide ormerør, Diplocration

Sandsten med hvide ormerør, Diplocration
Scolithus sandsten, også kaldet "ormerørssandsten", med u-formede rør

P.Smed 3. udgave: nr. 133
P.Smed 4. udgave: nr. 143a
P.Smed 5. udgave: Ikke medtaget

Søg på nettet efter Sandsten med hvide ormerør, Diplocration med  

Sandsten med hvide ormerør

Sandsten med hvide ormerør
Scolithus sandsten med grove rør, som er placeret med større afstand.

P.Smed 3. udgave: nr. 134
P.Smed 4. udgave: nr. 143b
P.Smed 5. udgave: nr. 151c

Søg på nettet efter Sandsten med hvide ormerør med  

Sandsten med hvide ormerør

Sandsten med hvide ormerør
Scolithus sandsten med tynde tætsiddende rør.

P.Smed 3. udgave: nr. 135
P.Smed 4. udgave: Ikke medtaget
P.Smed 5. udgave: nr. 151b

Søg på nettet efter Sandsten med hvide ormerør med  

Vånga-granit

Vånga-granit
Vånga-granit indeholder rød kalifeldspat og røgfarvet kvarts der danner striber. Biotit og plagioklas mangler (næsten).

P.Smed 3. udgave: nr. 71
P.Smed 4. udgave: nr. 57
P.Smed 5. udgave: nr. 105

Søg på nettet efter Vånga-granit med  


 Referencer og Litteratur 

Sten i det danske landskab: Per Smed, 3. udgave 1995, Geografforlaget

Sten i det danske landskab: Per Smed, 4. udgave 2016, Højers Forlag

Sten i det danske landskab: Per Smed, 5. udgave 2024, Davinde Stenmuseum

Lær at elske rapakivi: Sven Madsen, 2022, Davinde Stenmuseum

Sten på mark og strand: Arne Noe-Nygaard, Tage Andersen, 1985, Høst & Søn

Danske strandsten - en guide: Troels V. Østergård, 2015, Gyldendal

Sten - lær stenene ved stranden at kende: Ellen Merete Dyhr-Larsen, 2005, Geografforlaget

Sten i farver: Erik Schou Jensen, 6. udgave 2005, Politikens Naturguider