Tegning af cirkelkort

Kort over nordiske ledeblokke og hvordan man kan lave en optælling.

Per Smed
Citat fra bogen 1:

″Ledeblokkortet er ikke nogen èn gang for alle fastlagt standard, hvorefter man haver sig at rette.″

Det er resultatet af adskillige geologers bestræbelser gennem mange år for at finde genkendelige nordiske bloktyper.

Følgende introduktion er kun et supplement til bogen "Sten i det danske landskab" 1, og de medfølgende kort er arbejdsredskaber til feltarbejde.
For at bruge kortene som de er tænkt kræves en del erfaring med at arbejde med lag i en fotoeditor. Det er en ret omfattende proces og ligger langt udenfor rammerne af denne introduktion. Yderlig hjælp og vejledning, ud over de tips der indgår her på siden, må derfor opsøges andet steds af læseren selv.
Bogens forfatter har medsendt en vejledning der er at finde i bunden af denne side. Den kan downloades med et klik og åbner i et nyt faneblad.

Ledeblokkort

Ledeblokkort

Ledeblokkortet bruges separat til at illustrere den geologiske udbredelse af de enkelte blokke der kan findes på de danske strande.
Kortet er ikke målfast med de to nedenstående kort der bruges til at tælle blokke ved indsamling på en given lokalitet.
Er man lidt bekendt med at arbejde med lag i sin fotoeditor, så er det sikkert muligt at tilpasse det. Se nedenstående instruktion til "Cirkelkort" angående download af en rigtig stærk fotoeditor.

Bundkort

Bundkort.

Bundkortet er, som navnet antyder, det nederste af flere lag. Det kan også bruges selvstændigt til at tegne eller skrive notater på, f. eks. lokaliteter, isfremstød, smeltevandsaflejringer m.m.

Skal kortet bruges sammen med "Cirkelkortet", så kræver det brug af en fotoeditor der kan arbejde med lag. Har man ikke en sådan, så er "GIMP" en rigtig stærk editor der kan det hele. Den kan downloades på nettet, den er gratis og så pakker den sig selv ud.
Der findes også en lille bog om GIMP på ca. 100 sider 2.

Kortet lægges ind i nederste lag i fotoeditoren. Hermed er trin 1 udført og således klar til trin 2. - import af lag nr. 2, "Cirkelkort", der beskrives herunder.

Cirkelkort

Cirkelkort.

Trin 2. indledes med import af cirkelkortet i lag 2. ovenpå bundkortet i fotoeditoren. Med begge lag markeret som "synlige" vil kortet se ud som kombinationskortet herunder.
De indsamlede ledeblokke fra pågældende lokalitet sorteres og tælles op i henhold til oprindelsessted.
Figur 5-12 i bogen er arbejdskort med navne der referer til numrene på cirkelkortet.
Der skal nu oprettes et nyt lag (3) til at indtegne cirkler med centrum i de små røde ringe. Hver enkelt cirkel skal have et areal der er proportionalt med antallet af fundne sten fra det pågældende oprindelssessted. Omridset af cirklen skal have en anden farve end udfyldningen for at kunne skelne sammenfald af flere cirkler i et område.
Når fundstedet er markeret på laget og alle cirkler er indtegnet, kan laget med cirkelkortet (2) slettes og lag 1 og 3 "forenes nedad".
Det færdige kort kan gemmes på elektronisk medie og sluttelig printes ud på papir. Det skulle gerne ligne noget i retning af Figur. 5-9 eller 5-10 i bogen.

Kombikort

Kombinationskort.

Kombinationskortet er dybest set kun en illustration til brugen af ovenstående kort, hvis man ikke kan eller vil bruge en fotoeditor der kan arbejde med lag.
En alternetiv løsning, der rent faktisk vil kunne fungere, er at lave en almindelig fotokopi af bundkortet på papir og cirkelkortet på et "transparent" i A4 (kan købes i boghandel). Så kan man tegne sine cirkler med en spritpen på et blank "transparent" ovenpå sit bundkort og cirkelkort. Når cirkelkortet fjernes kan man kopiere sit bundkort sammen med sine cirkler i kopimaskinen. Cirklerne kan fjernes igen med sprit for genbrug af "tranparentet".
Det vil være ret nemt at gøre på en "flat bed scanner" som står i mange hjem i kombination med en printer.

Referencer og Litteratur:

2016 Per Smed, Sten i det danske landskab, Højers Forlag, 4. udgave, 1. oplag 1

2013 Lars Ljungqvist, Gratis billedbehandling med GIMP, LIBRIS 2

Birkerød, juli 2016, Per Smed, forfatteren til bogen, har medsendt følgende vejledning: HVORDAN TEGNER MAN CIRKELKORT? Dokumentet åbner i WordPad hvis du ikke har WORD. Du bliver spurgt om du vil åbne dokomentet eller gemme det.